Opinnäytetyöt

Kokkotyö-säätiö tarjoaa tutkimuksiin ja opinnäytetöihin aiheita ja mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyvän työn organisaatiossaan.

Tutkimuksista ja opinnäytetyön tekemisistä opiskelija hakee tutkimuslupaa ja niistä tehdään sopimus opiskelijan, oppilaitoksen ja Kokkotyö-säätiön kesken.

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303